Vi arrangerade 2019 Års MC- och Bilutställning på parkeringsplatsen vid Herr Stens väg/Älvsjövägen den 15 september kl 14.00-16.00.   -Material från träffen dyker efter hand upp i galleriet. Glöm inte att vi i föreningen har en mycket förnämlig värmekamra som avslöjar våra kära hus kallraspunkter. Den fungerar bäst vid kallt väder och helst under 10- grader.