Bilder från årsmötet  2019

Älvsjöbon Lars-Eric Bengtsson  berättar om sin tid som elitsimmare i bl a OS i Rom 1960 m fl OS-evenemang, VM m m.

Lars-Eric Bengtsson tillsammans med ÄFF:s ordf Anders Ekholm

Iris Lindgren, adjungerad styrelsen ÄFF