Om föreningen

 

Älvsjö Fastighetsägareförening är den äldsta föreningen inom Älvsjö Stadsdel. Föreningen bildades den 22 september 1902. Styrelsen arbetar helt ideellt.

1899 byggdes de första husen i Älvsjö på tomter som avstyckades från de stora gårdarna Älvsjö gård och Långbro gård. De första grunderna till det som skulle bli Älvsjö villastad göts 1909, nuvarande Herr Stens väg 57 och 59. 1915 hade en stor del av tomterna bebyggts med individuellt utformade enfamiljsvillor i 11/2 våning. Fler hus byggdes ut under 1915 - 1920 talet. Numera byggs det hus efter avstyckning av befintliga tomter.

Tomterna och kvarteren är oregelbundna och vägarna är smala och slingrande, kantade med mycket grönska. Det är en fin upplevelse att promenera runt i området och titta över häckar och staket på de välskötta, lummiga trädgårdarna. I Stockholms översiktsplan redovisar Stadsbyggnadskontoret Älvsjö som värdefull kulturmiljö.

Älvsjö Fastighetsägareförening är en drivande kraft för fastighetsägarna. Styrelsen har efter kontakt med medlemmarna, aktivt och med skärpa lämnat synpunkter och förslag till ansvariga politiker och tjänstemän i aktuella styrelser och nämnder i staden. Det har handlat om miljöfrågor, snöröjning, översvämning i hus, kommunikationer, etablering av nya hus, utbyggnaden av Långbro Park, ombyggnaden av Älvsjö centrum, bevarandet av Älvsjöskogen och den gamla idrottsplatsen, med mera. Detta mycket angelägna arbete fortgår hela tiden, med bevakning av ärenden som är viktiga för föreningens fastighetsägare nu och för framtiden. Ju fler som är medlemmar i ÄFF desto tyngre väger våra argument för en bättre tillvaro för oss alla som bor här.

ÄFF:s styrelse arrangerar givande och intressanta program för medlemmarna. Kontakta oss med tips om vilka tema som du önskar att vi skall ha på våra möten.

Du är väl med oss! Betala den lilla medlemsavgiften 100 kronor, tack på förhand. Postgirokonto 18 03 56 - 8

Hjärtligt välkommen på våra möten.

Hälsningar
Iris Lindgren


Styrelsen

Ordförande

Anders Ekholm


Kassör

Jan Elofsson


Ordinarie ledamöter

Kjell Holmerin
Michael Zetterström - Webbansvarig
Elisabeth Lindblad    - Sekreterare


Ersättare

Åse Blomqvist
Lars Öster


Adjungerade

Iris Lindgren
Sven Öberg


Revisorer

Tori Westin
Evy Kjellberg


Valberedning

Ralph Lindgren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: kontakt@alvsjofastighet.se