--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nybygge i Gamla Älvsjö Villastad

65 nya lägenheter planeras i Älvsjö på Johan Skyttes väg där Kinakrogen ligger. Den byggnationen kommer likt de övriga fastigheterna som rivits och bebyggts längs Johan Skyttesväg ligger inom gränsen till Gamla Älvsjö villastad, allt enligt den egna broschyren som kommunen gett ut för att bevara de höga kulturvärdena i stadsdelen.

https://mitti.se/nyheter/lagenheter-planeras-alvsjo


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------