Rapport  från utfrågning av politiker vid Älvsjö Fastighetsägareförenings årsmöte torsdagen den 26 april 2018 kl 19.00-20.00.

Plats: Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö


Samtliga politiska partier med plats i Stockholms kommunfullmäktige var inbjudna till utfrågningen.

De partier som hörsammat inbjudan var Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet. Föreningens ordförande Anders Ekholm var moderator.


Vid starten av utfrågningen gav var och en av politikerna sin bild av vad man vill uträtta i Älvsjö. Tydligt var att samtliga hade ungefär samma ambitioner d v s man fokuserade på infrastruktur-, bostadsbyggande-, skolor m fl frågor som är av stort intresse för de boende i stadsdelen. Ett påpekande som gjordes var att det byggs väldigt mycket runt Älvsjö centrum men uppfattningen är att man inte i förväg planerat för t ex infrastrukturen.

Älvsjövägen är redan nu en flaskhals för trafiken från E4:an mot Farsta och andra söderförorter. Hur kommer det att bli då alla är inflyttade vid den nya Älvsjö-staden? Många bilister har redan nu hittat genvägar från E4:an via Vantörsvägen och Långbrodalsvägen för att ta sig vidare till Älvsjövägen/Magelungsvägen och därifrån vidare till Farsta m fl förorter. Detta märks tydligt under rusningstrafik morgon och kväll.

 

Älvsjö Fastighetsägareförening har sedan länge arbetat för att vårt villaområde ska få förbli just ett villaområde d v s man motsätter sig den rivningshysteri som har pågått under ett antal år och där det inte finns något som tyder på en avmattning.

Politikerna hade förståelse för att det inte är OK att riva fullt ändamålsenliga villor, bilda bostadsrättsföreningar och bygga parhus. Det var mycket glädjande att notera att även politikerna var av samma uppfattning som ÄFF.

 

Älvsjö den 26 april 2018

Elisabeth Lindblad

Älvsjö Fastighetsägareförening


Bilder från Utfrågning och Årsmötet finns i galleriet.