Verksamhetsberättelse för år 2015


Styrelsens sammansättning under året har varit:


Ordförande: Anders Ekholm Hakeskyttvägen 16   08/99 19 77

Kassör:    Jan Elofsson Barbro Alvings gata 3       076/1899070

Sekreterare: Elisabeth Lindblad Spindelvägen 25      08/99 59 55

Ledamöter: Kjell Holmerin Pukslagargatan 29           08/647 04 28

Michael Zetterström Herr Stens väg  56       070/4222327

Ersättare: Åse Blomqvist Johan Skyttes väg 319      070/4568877

Lars Öster Herr Göstas väg 16                  070/53681 33


Adjungerade till styrelsen:  

Iris Lindgren Drabbningsvägen 16          08/647 15 60

Sven Öberg Myrmarksvägen 79           08/711 23 02


Övriga funktionärer:

Revisorer: Tori Westin Pukslagargatan 35         08/647 97 08

Evy Kjellberg Nyckelpigsvägen 7             08/86 83 55

Valberedning: Ralph Lindgren Vivelvägen 10       08/646 36 19Under året har hållits ett konstituerande möte samt 7 st protokollförda möten.

Två medlemsmöten har hållits i form av årsmöte och höstmöte.

Vid årsmötet hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna under Folke Strids ordförandeskap.


Kvällen inleddes med vacker sång av elever från Långbrodalsskolan.

Iris Lindgren har tillsammans med bl a Leif Gidlöf tagit fram en skrift - Långbrodalsskolan 100 år - vilken presenterades. Skriften ger ett axplock av skolans verksamhet sedan starten 1915.

Älvsjö Fastighetsägareförening gavs möjlighet att vid Öppet Hus på skolgården den 12/5 sälja skriften till alla närvarande.

Försäljning sker hos Hembygdsgården Lerkrogen, biblioteket i Älvsjö samt direkt från Iris Lindgren. Älvsjö Fastighetsägareförening har finansierat skriften, vilken säljs till självkostnadspris.


Ostbuffé med dryck samt kaffe serverades under kvällen som även innehöll det sedvanliga lotteriet med fina priser.


Trädgårdsvandring arrangerades den 31/5.  Många Älvsjöbor passade på att besöka de fina trädgårdarna. Kaffe och kaka fanns att köpa hos Älvsjö Trädgård, ett trevligt initiativ av Åsa och Lars Öster.


Söndagen den 13 september anordnades för sjätte året i rad en bil- och motorcykelutställning på parkeringsplatsen vid Älvsjövägen. Gamla fina ekipage fanns som vanligt att beskåda. En ungdomsorkester spelade under ledning av Jan-Erik Thylander. Utställare och besökare bjöds på kaffe med bröd och fina priser lottades ut till utställarna.


Vid höstmötet den 15 oktober inledde Specialorkestern kvällen med trevlig och medryckande musik. Anders Ekholm berättade om trender nu och i framtiden – en mycket tankeväckande och intressant föreläsning.


Bland de verktyg och maskiner som föreningen lånar ut kan vi nämna att värmekameran och äppelmustmaskinen hör till de mest utlånade.


Under de senaste åren har vi kunnat notera en förtätning i Älvsjö. Det har blivit allt vanligare att då enfamiljshus med tomt över 1200 kvm sålts, har detta köpts upp av byggföretag som rivit och ersatt det med parhus för både 2 och i vissa fall 4 familjer. Diskussioner angående detta har förts med övriga villa- och fastighetsägareföreningar i Älvsjö och Örby. Vi har varit eniga om att det är viktigt att arbeta för att bibehålla vår genuina och fina villaidyll och har genom skrivelser till dags- och kvällspress, lokalmedia, politiker och tjänstemän i Stadshuset och Stadsbyggnadskontoret lämnat våra synpunkter. Det har glatt oss att media har visat intresse för frågan.


Styrelsen framför sitt tack för visat förtroende och uttalar förhoppningen att det goda samarbetet inom föreningen kommer att fortsätta i samma anda i framtiden.

ÄFF fortsätter att bevaka utvecklingen i vårt område.


Älvsjö i mars 2016
Anders Ekholm              Jan Elofsson            Elisabeth Lindblad
Kjell Holmerin              Michael Zetterström