Verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsens sammansättning under året har varit:

 

Ordförande:                       Anders Ekholm                    Hakeskyttvägen 16             99 19 77

Kassör:                               Jan Elofsson                        Barbro Alvings gata 3        076/1899070

Sekreterare:                       Elisabeth Lindblad               Spindelvägen 25                99 59 55

Ledamöter:                         Kjell Holmerin                     Pukslagargatan 29              647 04 28                                                           Michael Zetterström         Herr Stens väg 56               0704/222327

Ersättare:                            Åse Blomqvist                    Johan Skyttes väg 319        070/4568877                                                          Lars Öster                           Herr Göstas väg 16            070/53681 33

 

Adjungerade till                 Iris Lindgren                       Drabbningsvägen 16            647 15 60

styrelsen:                           Sven Öberg                        Myrmarksvägen 79             711 23 02

 

Övriga funktionärer:

Revisorer:                           Tori Westin                         Pukslagargatan 35             647 97 08

                                            Evy Kjellberg                       Nyckelpigsvägen 7             86 83 55

Valberedning:                     Ralph Lindgren                   Vivelvägen 10                     646 36 19

 

Under året har hållits ett konstituerande möte samt ytterligare 5 st protokollförda möten.

Två medlemsmöten har hållits d v s årsmöte i Godtemplargården och höstmöte i form av en bussrundtur.

 

Årsmöte 7 april

Vid årsmötet hölls sedvanliga förhandlingar under Folke Strids ordförandeskap.

Efter förhandlingarna ledde Jenny Wahlgren allsång och ackompanjerade på piano.

Åsa Öster, Älvsjö Trädgård, visade bilder och pratade under rubriken ”Vår i trädgården”.

Ostbuffé med dryck samt kaffe serverades under kvällen, som även innehöll det sedvanliga lotteriet med fina priser.

 

Trädgårdsvandring 22 maj

Trädgårdsvandring arrangerades den 22/5. Många Älvsjöbor passade på att besöka de fina trädgårdarna. Kaffe och kaka fanns att köpa hos Älvsjö Trädgård, ett trevligt initiativ av Åsa och Lars Öster.

 

Bil- och MC-utställning 11 september

Söndagen den 11 september anordnades för sjunde året i rad en bil- och motorcykelutställning på parkeringsplatsen vid Älvsjövägen. Gamla fina ekipage fanns som vanligt att beskåda. En ungdomsorkester spelade under ledning av Jan-Erik Thylander. Utställare och besökare bjöds på kaffe med bröd och fina priser lottades ut till utställarna.

 

Invigning av Älvsjöskogens naturreservat 18 september

Under ca 40 år har många föreningar och politiska partier arbetat för att förhindra en exploatering och bebyggelse i Älvsjöskogen. Den 18 september var det äntligen dags för den officiella invigningen av Älvsjöskogens naturreservat. Älvsjö Stadsdelsnämnd hade inbjudit lokala föreningar, politiska partier samt boende och övriga intresserade att närvara vid invigningen.

Älvsjö Fastighetsägareförening var på plats och sålde skriften Långbrodalsskolan 100 år, filmen I Brännkyrkabygd samt foldrar. Besökare informerades om föreningen och dess verksamhet. Uppskattningsvis samlade invigningen ca 300-400 besökare.


Bussrundtur/kulturresa 2 oktober

I stället för det traditionella höstmötet i Godtemplargården arrangerades den 2 oktober en bussrundtur/kulturresa i Brännkyrkabygd. Färden gick genom vårt villaområde, där korta stopp gjordes vid särskilt intressanta platser. Vid Farsta gård fick vi information om en intressant runsten innan det bjöds på kaffe och kanelbulle.

Iris Lindgren var vår guide under resan och med sina stora kunskaper om Älvsjös historia, uppbyggnad, personer m m fick vi kunskaper om vår bygd men även lyssna till många pittoreska historier om vilka som levt och verkat i Älvsjö med omnejd. Detta annorlunda initiativ uppskattades mycket av de 27 medlemmar som var med på resan.

 

Styrelsen framför sitt tack för visat förtroende och uttalar förhoppningen att det goda samarbetet inom föreningen kommer att fortsätta i samma anda i framtiden.

ÄFF fortsätter att bevaka utvecklingen i vårt område.

 

Älvsjö i mars 2017

 

Anders Ekholm                   Jan Elofsson                       Elisabeth Lindblad

 

 

 

Kjell Holmerin                   Michael Zetterström