Verksamhetsberättelse för år 2017


Styrelsens sammansättning under året har varit:

Ordförande:                             Anders Ekholm                            Hakeskyttvägen 16                   070/6414887

Kassör:                                    Jan Elofsson                                Barbro Alvings gata 3               076/1899070

Sekreterare:                             Elisabeth Lindblad                       Spindelvägen 25                       070/3474290

Ledamöter:                               Kjell Holmerin                               Pukslagargatan 29                    070/0404902                                                                          Michael Zetterström                      Herr Stens väg 56                     0704/222327

Ersättare:                                 Åse Blomqvist                               Johan Skyttes väg 319              070/6927776                                                                          Lars Öster                                     Herr Göstas väg 16                   070/6689400

Adjungerade till                      Iris Lindgren                                 Drabbningsvägen 16                 070/6613320

styrelsen:                                Sven Öberg                                  Myrmarksvägen 79                    070/2979919 

Övriga funktionärer:

Revisorer:                               Tori Westin                                   Pukslagargatan 35                     08/647 97 0                                                                            Evy Kjellberg                                 Nyckelpigsvägen 7                     08/86 83 55                           Valberedning:                        Ralph Lindgren                             Vivelvägen 10                            0709/165162 

Under året har hållits ett konstituerande möte samt ytterligare 4 st protokollförda möten.

Två medlemsmöten har hållits d v s årsmöte och höstmöte, vilka båda hölls i Godtemplargården.  

Årsmöte 18 april

Vid årsmötet hölls sedvanliga förhandlingar under Anders Ekholms ordförandeskap.

Efter årsmötet deltog besökarna i ett musikquis lett av Jenny Wahlgren.

Trädgårdskläder och redskap visades upp av Åsa och Lars Öster. Möjlighet fanns att köpa uppvisade produkter.

Ostbuffé med dryck samt kaffe serverades under kvällen, som även innehöll det sedvanliga lotteriet med fina priser. 

Trädgårdsvandring 7 maj

Trädgårdsvandring arrangerades den 7/5. Många Älvsjöbor passade på att besöka de fina trädgårdarna. Kaffe och kaka fanns att köpa hos Älvsjö Trädgård.

Bil- och MC-utställning 17 september

Söndagen den 17 september anordnades för åttonde året i rad en bil- och motorcykelutställning på parkeringsplatsen vid Älvsjövägen. Gamla fina ekipage fanns som vanligt att beskåda. En ungdomsorkester spelade under ledning av Jan-Erik Thylander. Utställare och besökare bjöds på kaffe med bröd. Fina priser, skänkta av sponsorer, lottades ut till utställarna.  

Yttrande

Stockholm Vatten Avfall inbjöd den 29 november boende i området till ett samråd i Stadsdelsförvaltningens lokaler angående byggande av avloppstunnel från Älvsjö till Liljeholmen, för att möjliggöra byggande av ett nytt stort bostadsområde och arbetsplatser runt Stockholmsmässan. ÄFF sände yttrande i ärendet och påpekade bl a att hänsyn måste tas till villaägare och de problem som kan uppstå i form av sprickor på fastigheter m m. Besiktningsmän måste självfallet agera som oberoende sådana.

 

Styrelsen framför sitt tack för visat förtroende och uttalar förhoppningen att det goda samarbetet inom föreningen kommer att fortsätta i samma anda i framtiden.

ÄFF fortsätter att bevaka utvecklingen i vårt område.

Älvsjö i mars 2018

Anders Ekholm                                                       Jan Elofsson                                                Elisabeth Lindblad 

Kjell Holmerin                                                         Michael Zetterström