Verksamhetsberättelse för år 2018

 

Styrelsens sammansättning under året har varit: 

Ordförande:                                 Anders Ekholm                           Hakeskyttvägen 16                   070/6414887

Kassör:                                        Jan Elofsson                               Barbro Alvings gata 3               076/1899070

Sekreterare:                                Elisabeth Lindblad                       Spindelvägen 25                        070/3474290

Ledamöter:                                  Kjell Holmerin                              Pukslagargatan 29                    070/0404902                                                                          Michael Zetterström                     Herr Stens väg 56                     0704/222327

Ersättare:                                    Åse Blomqvist                              Johan Skyttes väg 319              070/6927776                                                                           Lars Öster                                    Herr Göstas väg 16                   070/6689400

Adjungerade till                          Iris Lindgren                                 Drabbningsvägen 16                 070/6613320

styrelsen:                                     Sven Öberg                                  Myrmarksvägen 79                   070/2979919

 

Övriga funktionärer:

Revisorer:                                   Tori Westin                                   Pukslagargatan 35                     08/647 97 08                                                                         Evy Kjellberg                               Nyckelpigsvägen 7                     08/86 83 55    

Valberedning:                             Ralph Lindgren                            Vivelvägen 10                             0709/165162

 

Under året har hållits ett konstituerande möte samt ytterligare 4 st protokollförda möten.

Två medlemsmöten har hållits d v s årsmöte och höstmöte, vilka båda hölls i Godtemplargården.

 

Årsmöte 26 april

Kvällen startade med en utfrågning av representanter för de partier som är valda till kommunfullmäktige eller landstinget under innevarande mandatperiod.

De partier som hörsammat inbjudan var Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna samt Vänsterpartiet. Moderator vid utfrågningen var föreningens ordförande Anders Ekholm.

Frågor som lyftes var bl a Älvsjös utbyggnad, infrastruktur och andra frågor som rör de boende i Älvsjö.  

Vid årsmötet hölls sedvanliga förhandlingar under Iris Lindgrens ordförandeskap.  

Ostbuffé med dryck samt kaffe serverades under kvällen, som även innehöll det sedvanliga lotteriet med fina priser. 

Bil- och MC-utställning 16 september

Söndagen den 16 september anordnades för nionde året i rad en bil- och motorcykelutställning på parkeringsplatsen vid Älvsjövägen. Gamla fina ekipage fanns som vanligt att beskåda. En blåsorkester spelade under ledning av Jan-Erik Thylander. Utställare och besökare bjöds på kaffe med bröd. Fina priser, skänkta av sponsorer, lottades ut till utställarna.

 

Höstmötet 25 oktober

Anders Ekholm berättade om Människan & Maskinen; en essä om Artificiella Intelligenser i välfärdssamhället. En kort introduktion vad AI – Artificiella Intelligenser - är och vad de kan användas till i samhället. Kommer de ta alla jobb, eller utrota mänskligheten, eller lösa alla våra problem? Teknologin är grunden för all förbättring. Vad är människan bra på och vad är maskinerna mer kompetenta på?

AI har under året diskuterats mycket i media och det var spännande att få en redogörelse för vad det handlar om och vad som väntar i framtiden.

 

Styrelsen framför sitt tack för visat förtroende och uttalar förhoppningen att det goda samarbetet inom föreningen kommer att fortsätta i samma anda i framtiden.

ÄFF fortsätter att bevaka utvecklingen i vårt område. 

Älvsjö i april 2019


Anders Ekholm                                                       Jan Elofsson                                 Elisabeth Lindblad


Kjell Holmerin                                                           Michael Zetterström