Yttrande angående samråd gällande Älvsjöskogen

Inför bildandet av Älvsjöskogen som naturreservat översändes härmed synpunkter från Älvsjö Fastighetsägareförening.
Utifrån den diskussion som fördes vid möte på Älvsjö Stadsdelsförvaltning den 10/6 2014 önskar vi fortsätta att nyttja skogen på samma sätt som hittills skett.
En tanke skulle dock kunna vara att i den gamla f d hoppbacken bygga en mindre backe för utförsåkning med en enkel replift.
Vår uppfattning är att allt har fungerat väl i Älvsjöskogen under alla år och att några egentliga förändringar ej behöver ske.
Älvsjö den 15 augusti 2014
För Älvsjö Fastighetsägareförening:


Iris Lindgren              Elisabeth Lindblad