Om föreningen

Bli medlem


Vill du stötta föreningens viktiga arbete, göra skillnad och påverka Älvsjös framtid?

Till nytta för medlemmarna i 120 år


Älvsjö Fastighetsägareförening är en idéell och obunden sammanslutning för att främja gemensamma intressen kring hus, hem, och boendemiljö för fastighetsägare i Älvsjö.


Föreningen bevakar trafik- och planfrågor i området. För gemensam trevnad ordnas möten och olika tillställningar såsom utflykter, trädgårdsvandring och bilutställning.

Föreningens arbete


Det händer mycket i Älvsjö. Ett generationsskifte sker med många nyinflyttade barnfamiljer med behov av förskolor, skolor med mera. Vi försöker hålla oss uppdaterade på vad som planeras, för att kunna påverka och vi är ofta remissinstans i frågor som rör oss boende i Älvsjö.


Som exempel har vi tagit kontakt med Stockholms stads och Region Stockholms samtliga politiska partier, Stadsdelsnämnden, SL, SJ och Familjebostäder och föreslagit en del förbättringar och förändringar vid Älvsjö station. Vi informerar även lokaltidningarna om våra aktiviteter.


Tidigare har föreningen varit drivande i att bevara Älvsjöskogen och att få fiberoptik indraget i området.Vår historia

Elfsjö station, 1890-tal

Redan i sluten av 1890-talet sålde ägaren till Långbro gård - Söderlund - mark för husbygge via AB Egna Hem. De första husen kom på plats i Älvsjö 1899 - Långbrodalsvägen 55 och Långsjövägen 30, och år 1900 bodde det 8402 personer i Brännkyrka församling.


År 1902 var det dags att gå samman och bevaka sina intressen. Så nu 2022 är det 120 år sedan Långbrodals Fastighetsägareförening, som föreningen då hette, bildades.


Vi kan läsa i ett protokoll från 4 augusti 1902 att man samlats i Carl Wesséns villa Fridhem (Långbrodalsvägen 66). Närvarande var bildhuggare Carl Wessén, byggnadsingenjör Josef Norén, initiativtagaren kontorschefen F. Jäger, snickare Lars Wiklund, muraren AJ Nyberg, samt slottsknektarna Gustaf och Alfred Bergström. Den 9 augusti antogs stadgarna på ett möte hos Josef Norén och 18 augusti valde man styrelse hemma hos F. Jäger.

1903-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1940

1944

1951-1980

1983

1989-1994

Idag

Årsavgiften sattes till 1 krona och föreningen tar som sin uppgift att arbeta för uppförande av ett nytt skolhus vid Långbrodal

Långbrodalsskolan blir klar. Föreningens styrelse ansöker om sättpotatis som medlemmarna kan beställa och i samarbete med Örby kommunförening verkar man för tätare tågturer från Älvsjö station

I styrelsen är elektricitet en het fråga och man samlar in pengar till fattiga barn. Skrivelse till Hälsovårdsnämnden "om de öppna kloakdikena bland annat från Långbro sjukhus"

Allmän sophämtning i området är en viktig fråga. Villaägarnas centralkommité vinner striden med Stockholms stad om vem som ska betala framdragning av vatten och avlopp

Styrelsen får i uppdrag att driva frågan om en idrottsplats i Älvsjö

Styrelsen behandlar frågan om asfaltering av vägarna samt bättre gatubelysning, och 1964 föreslår föreningen en gångtunnel under järnvägsspåren vid gamla idrottsplatsen

Långbrodals, Älvsjövillastads fastighetsägareförening och Älvsjö trädgårdsförening bildar Älvsjö Fastighetsägareförening

Många diskussioner hålls om Älvsjöskogen som är en viktig framtidsfråga. Motionsslingan blir klar

Älvsjö Fastighetsägareförening är efter 120 år fortfarande en stark och drivande kraft för fastighetsägarna. Med skärpa och i samklang med medlemmarnas önskemål lämnar styrelsen synpunkter och följer noga utvecklingen i området

Tillsammans gör vi skillnad!


Bli medlem

Det är tack vare våra medlemmar som vi kan utföra föreningens viktiga arbete i Älvsjö.


Med ett medlemskap i Älvsjö Fastighetsägareförening kan du hålla dig uppdaterad om vad som sker i Älvsjö. Det är också ett utmärkt sätt att lära känna andra boende i närområdet.


Vi tar gärna emot förslag på frågor som man önskar att föreningen driver eller aktiviteter som kan vara av intresse för medlemmarna.

Föreningen driver just nu aktivt frågorna om Jutesprånget dvs området omkring ÄlvsjöVärdshus, gamla bensinstationen och villorna däromkring (se skrivelser)

250+

Medlemmar

Årsavgift:  100 kronor per hushåll


Plusgiro: 180356-8


Skicka avgiften till vårt plusgirokonto och som medddelande skriv namn, gatuadress och gärna email-adress.

Styrelsen

Anders Ekholm

Ordförande

anders.ekholm@alvsjofastighet.se

Elisabeth Lindblad

elisabeth.lindblad@alvsjofastighet.se

Tori Westin

Kassör

Åse Blomqist

Kjell Holmerin

Michael Zetterström

michael.zetterstrom@alvsjofastighet.se

Sven Öberg

Suppleant