För medlemmar
Samråd

22 november, 2021


Kavelbron 2

26 maj, 2021


Landsknekten 4 och 22

13 januari, 2021


Planarbete

23 juni, 2020


Jutesprånget

13 januari, 2021


Hillebarden 3 och 19

19 maj 2024


Landsknekten 4,22,23

Verksamhetsberättelser

Protokoll fört vid Älvsjö

Fastighetsägareförenings årsmöte 2023


Verksamhetsberättelse 2022


Verksamhetsberättelse 2021


 Stadgar för ÄFF

Låna verktyg


Verktyg och maskiner finns för gratis utlåning för föreningens medlemmar. Under första dygnet utgår ingen hyra. Under varje tillkommande dygn utgår 50 kronor i hyra. Om du önskar låna något av nedanstående verktyg eller maskiner – skicka ett email till kontakt@alvsjofastighet.se  verktygen kan vara utlånade till annan medlem.


  • Lövblås
  • Häcksax Bosch med svärdlängd 37 cm inkl. jordfelsbrytare
  • Äppelmustmaskin inkl. fruktkross
  • Värmekamera finns för utlåning hos Anders Ekholm, Hakeskyttvägen 16, 070 - 641 48 87


Verktygen ska återlämnas i rengjort skick. Föreningens uthyrningsredskap är inte försäkrade. Om brukaren av redskapen genom oaktsamhet, försummelse eller vårdslöshet vållar skada, gäller brukarens hem- och villaförsäkring eller olycksfallsförsäkring.