För medlemmar

Samråd

22 november, 2021


Kavelbron 2

26 maj, 2021


Landsknekten 4 och 22

13 januari, 2021


Planarbete

23 juni, 2020


Jutesprånget

13 januari, 2021


Hillebarden 3 och 19

Verksamhetsberättelser

Protokoll fört vid Älvsjö Fastighetsägareförenings årsmöte 2022


Verksamhetsberättelse 2021


 Stadgar för ÄFF

Låna verktyg


Verktyg och maskiner finns för gratis utlåning under en dag/gång till föreningens medlemmar. Om du önskar låna något av nedanstående verktyg eller maskiner – skicka ett email till kontakt@alvsjofastighet.se  verktygen kan vara utlånade till annan medlem.


  • Lövblås
  • Häcksax Bosch med svärdlängd 37 cm inkl. jordfelsbrytare
  • Äppelmustmaskin inkl. fruktkross
  • Värmekamera finns för utlåning hos Anders Ekholm, Hakeskyttvägen 16, 070 - 641 48 87


Verktygen ska återlämnas i rengjort skick. Föreningens uthyrningsredskap är inte försäkrade. Om brukaren av redskapen genom oaktsamhet, försummelse eller vårdslöshet vållar skada, gäller brukarens hem- och villaförsäkring eller olycksfallsförsäkring.